Miks me üldse kraaniveest räägime?

 

Pealinna kraanivee kvaliteet on väga hea ning tarbijate usaldus selle vastu aasta-aastalt kasvanud. Meie joogivesi ei jää kuidagi kvaliteedilt alla mistahes Lääne-Euroopa riigi kraaniveele.

Tänu järjepidevale teavitustööle kraanivee usaldusväärsuse ja tarbijate keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks ja koostööle kohaliku kogukonnaga, lasteaedade ja koolidega, joob kraanivett 91% Tallinna Vee lõpptarbijatest. Aga me usume, et kraanivee joojaid saab olla rohkemgi!

Meie töö on tagada inimestele kindel ja kvaliteetne teenus. Usume, et sama tähtis on inimestega rääkida nii vee kvaliteedist kui ka selle keskkonnasõbralikkusest ning julgustada valima joogiks kraanivett. Vesi on nii oluline osa meie elust, meie tervisest. Me peame olema kindlad ja teadlikud, mida me tarbime.

Just seetõttu leidsid end siit lahedalt lehelt, kust leiad söögikohad, kus Sulle soovi korral kraanivett pakutakse.

Sinu Tallinna Vesi

Mida võiks kraaniveest teada?

Pea 90% Tallinna elanikest (Kesklinn, Lasnamäe, Mustamäe, Põhja-Tallinn, Kristiine, Haabersti), ent ka Maardu linna, Muuga, Pirita asumi ning osaliselt Harku elanikud saavad oma joogivee pinnaveest. Ligi 10% Tallinna elanikest saavad oma joogivee piirkondlikust põhjaveest.

tvesi_content_pic1

Kas teadsid

…, et Ülemiste järve enda looduslik valgala on üsna väike. See tähendab, et vaid Ülemiste järve veest ei piisa tallinlaste veevajaduse katmiseks. Seetõttu on täiendava veevaru tagamiseks rajatud ulatuslik veehaardesüsteem, kogupindalaga pea 1 800 km2. See ala on kokku enam kui 10 korda suurem kui Tallinna linna pindala, 2 korda suurem kui Hiiumaa, või pea kogu Peipsi järve pindala (2611 km²).

Veepuhastusjaamas puhastatakse vett maailmas paljukasutatud puhastusskeemi järgi. Puhastusprotsess kestab ligi 18 tundi.

tvesi_content_pic2

Vee lõhn ja maitse sõltuvad veeallikast ja veetöötlusest. Põhjaveel ja Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatud veel on erinev lõhn ja maitse. Ülemiste vee spetsiifiline lõhn ja maitse tulenevad loodusliku orgaanilise aine sisaldusest, mis ei ole tervisele ohtlik. Rohkem on seda tunda soojal suvel. Tegelikult saab joogivee kvaliteedile lõpliku hinnangu anda üksnes põhjaliku keemilise ja mikrobioloogilise analüüsi alusel.

Kas teadsid

…värvitu, lõhnatu ja heamaitseline joogivesi ei pruugi olla ohutu. Vaatamata ainete toksilisele sisaldusele, ei pruugi inimese lõhna-ja maitsemeel vee maitses tuvastada selle kahjulikkust.

Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded. Kvaliteet peab vastama Sotsiaalministri määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid”. Vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt kontrollikavale, mis on kinnitatud Terviseameti poolt. Selles on määratletud nii proovivõtu-kohad, proovivõtmise sagedused kui ka analüüsitavad parameetrid.

Kas teadsid, et

…veeproove võetakse nii toorveest st. Ülemiste järvest ja selle valgalalt ning põhjaveest, aga ka puhastusprotsessist ning tarbija kraanidest. Tallinnas on 120 kontrollpunkti sh lasteaiad, koolid, erinevad asutused, mis on jaotatud ühtlaselt üle kogu teeninduspiirkonna. Igast punktist võetakse aastas 24 veeproovi. See tähendab, et tarbijate kraanidest võetakse aastas kokku ligi 3000 veeproovi. Joogivee tootmise ja tarnimisega seoses võetakse pea 30 000 proovi ja teostatakse ligi 80 000 analüüsi aastas.

Veeanalüüsid teostatakse AS Tallinna Vesi laboris, mis on Eestis üks suurimaid veelaboreid. Analüüsitulemuste kvaliteedi tagavad nii atesteeritud proovivõtjad kui akrediteeritud kvaliteedijuhtimissüsteem (ISO 17025).

Sõltumatut järelvalvet laborite üle peab Eesti Akrediteerimiskeskus. Sõltumatut järelvalvet vee kvaliteedi üle peab Terviseameti Põhja Talitus ning Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus.

Joogivesi peab olema ohutu ning ei tohi sisaldada ohtlikke haigust-tekitavaid baktereid. Väikeses koguses joogivette lisatud kloor on inimesele täiesti ohutu, kuid on samas äärmiselt tõhus vahend vee kaitsmisel bakterite eest selle teekonnal läbi torustike inimeste kodudesse. Kloori lisamist joogiveele nõuab ka seadus.

Mõnel pool võib torustik tõepoolest veekvaliteeti mõjutada, eriti raua ja hägususe näitajaid.. Selleks, et joogivee kvaliteet torustikus säiliks, lisatakse veele väikeses koguses kloori. Järgime järjepidevalt veekvaliteeti linnavõrgus. Kraanivee kõrge kvaliteedi hoidmiseks, teostame regulaarselt õhk-vesi pesu ning loputame veetorustikku. Ainuüksi torustiku vanus üldjuhul veekvaliteeti ei mõjuta. Seda juhul, kui veetorustik on õigeaegselt ning õigesti hooldatud ja vajadusel remonditud.

Kas teadsid

…, et 99% juhtudest on meie statistika kohaselt halvenenud kraanivee kvaliteedi põhjuseks vana, hooldamata kinnistusisene veetorustik.

Põhjavee kvaliteedinäitajad on samuti pideva range kontrolli all ning vajadusel läbib põhjavesi puhastusprotsessi. Põhjaveepumplatesse on paigaldatud ülemäärase raua ning mangaani eemaldamiseks survefiltrid, mis tagavad kvaliteetse joogivee.

Teame, et vesi on elu alus. Sellest hoolimata ei maksa puhast joogivett segi ajada keemiliselt puhta ehk demineraliseeritud veega. Joogivesi sisaldab üldjuhul 0,01% – 0,1% lahustunud mineraalseid komponente nagu näiteks kaltsium, magneesium, naatrium, kaalium, kloriid, sulfaat ning vesinikkarbonaat. Demineraliseeritud vee otsese tarbimisega ja selle kasutamisel toidu valmistamiseks kaasnevad aga mitmed terviseriskid, mis on seotud vajalike mineraalainete ja mikroelementide tasakaalu rikkumisega organismis.

Kui Sind huvitavad joogivee kvaliteedi analüüside tulemused (Tallinn ning selle lähiümbrus), leiad need siit.